Värderingen

En värdering av bostaden är ofta ett krav från banken eller annan kreditgivare om Ni ska ta ett nytt bolån eller omförhandla ett befintligt. Värderingen kan också vara nödvändig vid en bodelning, bouppteckning eller för s k pensionärslån (även kallat seniorlån). Viktigt att känna till är att värderingsmannen alltid är opartisk, oavsett vem som är hans uppdragsgivare.

Kontakta oss för bokning av en tid för värdering. Normalt utförs värderingsuppdraget inom några dagar efter bokningen.

Innan värderingen utförs inhämtas aktuella fastighetsuppgifter från Lantmäteriet.

Vid värdering av fastighet ställer vi frågor om bl a fastighetens byggår, byggnadskonstruktion, ytor och moderniseringar/underhåll.

Gäller uppdraget en bostadsrättslägenhet/lokal tillhandahåller Ni kopia av bostadsrättsföreningens senaste årsredovisning, namn på bostadsrättshavare, lägenhetsnr, lägenhetsyta, månadsavgift och andelstal samt uppgift om lägenhetens- och fastighetens underhållsstatus mm.

Vid behov tas kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse eller förvaltning.

Kända områdespriser och försäljningsstatistik över jämförliga försäljningar/överlåtelser inom närområdet inhämtas via Värderingsdata. Med vår erfarenhetsmässiga kompetens och med insamlad information görs en värdering av Er privatbostads marknadsvärde.

Normalt fotograferar vi exteriört vid värderingsuppdragen. Hela besöket tar normalt 20 - 90 minuter.

Inom några dagar upprättas ett värdeutlåtande som normalt skickas till uppdragsgivaren om inget annat överenskommits.